Toolkit Beleid Materiaal voor onderwijs

Terug naar toolkits

Scholen over tabak, alcohol en cannabis

Een factsheet voor beleidsmakers en preventie professionals over de veranderingen in het beleid van scholen van Voortgezet Onderwijs ten aanzien van het gebruik van tabak, alcohol en cannabis in de periode van 2003 t/m 2015. Scholen zijn veel actiever geworden op dit onderwerp. Een duidelijke toename is te zien in het aantal scholen dat lessen aanbiedt aan leerlingen over alcohol. Positief is dat scholen vaker ouders betrekken. Vrijwel alle ouders vinden dat een school rook- en alcoholvrij moet zijn.

Maar er is nog zeker winst te behalen. Op 42% van de scholen mogen leerlingen nog wel roken. Een derde van de scholen geeft aan dat de kennis en vaardigheden voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen van problematisch middelengebruik onvoldoende aanwezig is. Daarnaast is het percentage scholen dat schoolpreventie met betrekking tot tabak, alcohol en drugs heeft vastgelegd in beleid de afgelopen jaren weinig veranderd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Download de factsheet

Rookvrije schoolterreinen

Steeds meer scholen hebben een rookvrij schoolterrein. Het rookverbod op alle terreinen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteiten treedt in werking op 1 augustus 2020. Voor meer informatie zie www.rookvrijschoolterrein.nl of download de flyer voor basis- en voortgezet onderwijs.

Flyer Een Rookvrijschoolterrein