Toolkit Risicovolle momenten Materiaal voor ouders

5 goede redenen voor NIX18

download artikel (.Word)

Je kind geeft een feestje. Wat schenk je?

Als je kind een feestje wil geven, dringt zich vroeg of laat de vraag op: mag daar alcohol bij? Wat kun je als ouder dan het beste beslissen?

Bekijk het beslisschema

Tips voor ouders alcohol op eindexamenfeestjes

Hopelijk mogen binnenkort de vlaggen uit na een spannende examenperiode. Examenfeestjes kunnen dan niet ontbreken. Sommige jongeren zijn in hun examenperiode net oud genoeg om te mogen drinken. Maar hoe zorg je er samen met je kind voor dat het een verantwoord en leuk feest wordt. Mondriaan geeft tips.

Mondriaan tips voor examenfeestjes

Artikelen carnaval en alcohol

Conceptteksten om te gebruiken voor gemeentebladen, huis-aan-huis-bladen, websites e.d

- Ook met carnaval geen alcohol onder de 18
- Uw kind en alcohol tijdens carnaval
- Veel pubers drinken tijdens carnaval voor het eerst alcohol

Naar de conceptartikelen (.zip met Worddocx)

Basisteksten decemberfeesten

Drie basisteksten die u lokaal kunt gebruiken en bewerken voor plaatsing van artikelen in onder andere huis-aan-huisbladen.
En banners die u kunt gebruiken voor de feestdagen zijn te vinden op www.nix18.nl/toolkit/particulieren.

Download Basisteksten decemberfeestdagen