Toolkit Evenementen Materiaal voor verstrekkers

Terug naar toolkits

Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad, ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking met verschillende experts, is het te lezen.

De leidraad biedt een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht. Andere maatregelen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Waar mogelijk wordt beschreven wat er bekend is over de effectiviteit van de maatregelen en interventies. Indien er geen bewijs is voor de effectiviteit worden zogeheten best practices of voorbeelden aangedragen.

Lees de Leidraad op lokaalmiddelenbeleid.nl

Voorbeelden materiaal voor evenementen

Lokaal en regionaal zijn veel gemeenten en professionals actief met NIX18 bij evenementen. Hier enkele voorbeelden van materialen die door hen zijn ingezet, zoals polsbandjes,hesjes, dranghek-spandoek en posters.

Voorbeeld van polsbandje (pdf)
Voorbeeld van een poster (pdf)
Voorbeeld spandoek dranghek (pdf)

Happy Drinks Piaggio

Dazzling Cocktails heeft een oude vintage Piaggio omgebouwd tot een unieke mobiele Happy Drinks-bar. De Happy Drinks Piaggio is goed in te zetten op evenementen en festivals. Bent u ook geïnteresseerd om de Piaggio in te zetten? Neem dan contact op met Dazzling Cocktails. Bel (0345 57 07 12) of mail naar info@dazzlingcocktails.nl voor meer informatie.