Toolkit Detailhandel Materiaal voor verstrekkers

Terug naar toolkits

E-learning CBL 'Soms moet je nee verkopen'

Om supermarktmedewerkers te blijven ondersteunen in het naleven van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak heeft het CBL de vernieuwde e-learning: ‘Soms moet je Nee verkopen’. Deze training is verplicht voor alle medewerkers in supermarkten die bij kassa’s en afrekenpunten werken. In de training, die bestaat uit examenvragen en filmpjes, leren de medewerkers om te gaan met de regels rondom verantwoorde verkoop van alcohol en tabak. Bij succesvolle afronding, ontvangt de medewerker een certificaat.

Direct naar de e-learning op cbl.nl