Toolkit Factsheets en infographics Feiten & cijfers

Terug naar toolkits

Infosheet Alcohol en de hersenontwikkeling van jongeren

Er wordt veel gezegd en geschreven over de rol van alcohol bij de hersenontwikkeling van jongeren. In deze infosheet is de stand van zaken van onderzoek naar de relatie tussen alcohol en de hersenontwikkeling op een rij gezet. De informatie kan worden gebruikt om ouders te overtuigen van het belang van geen alcohol drinken onder de 18 jaar. De infosheet is voor preventieprofessionals, maar ook heel informatief voor gemeenten.

Factsheet Opvoedstrategie├źn en opvattingen van ouders over roken en alcoholgebruik van hun kinderen

In deze factsheet staat de vraag centraal of opvoedstrategieën en opvattingen van ouders over het roken en alcoholgebruik van hun kinderen veranderen naar mate jongeren ouder worden. Dit wordt in beeld gebracht vanuit het perspectief van ouders en jongeren. Er wordt met name gekeken naar verschillen tussen (ouders van) 12- t/m 14-jarigen en 15-16-jarigen. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met (ouders van) 17-jarigen. De cijfers komen uit de landelijke onderzoeken Peilstationsonderzoek Scholieren en Ouders die in het najaar van 2019 zijn uitgevoerd onder leerlingen en ouders van leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO.

Download factsheet

Infographic: Ouders over roken en drinken

De infographic is geschikt om ouders en andere publieksdoelgroepen te informeren over hoe ouders denken over roken en alcohol drinken door jongeren tot 18 jaar. (Ontwikkeld door het Trimbos-instituut).

U kunt de afbeeldingen ook los van elkaar gebruiken

Download Infographic

Infographic: Niet roken & drinken onder de achttien. Wat doen ouders?

In het Peilstationsonderzoek 2015 zijn er aan ouders vragen gesteld over roken en drinken onder de 18 jaar. In de infografic vindt u de uitkomsten uit dit onderzoek onder ouders.

Opvallende uitkomsten zijn: ouders vinden roken schadelijker dan alcohol drinken onder de 18 jaar. Slechts 39 % van de ouders zegt dat drinken voor 18 jaar niet mag, bij roken is dit 90 %. Ouders zijn in de loop van 6 jaar minder gaan roken in het bijzijn van hun kind, maar drinken nog even vaak in het bijzijn van hun kind. Steeds meer ouders steunen de leeftijdgrens van 18 jaar.

De afbeeldingen in de infographic zijn ook los te bekijken. Afbeelding nummer 7 is niet opgenomen in de infographic: het verschil in opvatting van ouders tav drinken door 16-minners en 16/17 jarigen.

Download infographic

Infosheet Schadelijkheid Alcohol

De schade als gevolg van alcoholgebruik is groot. Voor volwassenen, maar zéker ook voor jongeren. Daarom is de boodschap: niet drinken tot 18 jaar. Om professionals te ondersteunen bij de verspreiding van de NIX18 boodschap, zetten we in deze infosheet een aantal feiten over de schadelijkheid van alcohol op een rij. Deze kennis kan gebruikt worden om ouders te overtuigen van het belang van NIX18. Vervolgens kunnen ouders de informatie natuurlijk ook gebruiken als zij hierover in gesprek gaan met hun kind.

Kinderen en roken: feiten op een rij

In deze factsheet worden een aantal feiten rondom kinderen en (mee)roken op een rij gezet, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en met een bespreking van de diverse bronnen. De feiten zijn ingedeeld in twee subthema’s: actief roken en passief roken, ook wel 'meeroken'.

Beschreven wordt ook hoe vaak ouders roken in bijzijn van hun kinderen, en welke schadelijke gevolgen dit voor het kind heeft. Tot slot worden de gezondheidsrisico's van blootstelling aan derdehands rook door kinderen besproken.

Download de factsheet

Factsheet Zien drinken doet drinken?

Hoewel kinderen en (jonge) adolescenten zelf geen of weinig ervaring hebben met het drinken van alcohol, zien zij het overal om zich heen. Zij ontwikkelen kennis en normen over alcohol via belangrijke rolmodellen in hun sociale omgeving (zoals ouders, vrienden, maar ook rolmodellen in films en sociale media). Tijdens de adolescentie richten jongeren zich daarbij steeds meer op (populaire) leeftijdsgenoten. Welke invloed heeft alcohol in de sociale omgeving op de kennis, opvattingen en het (latere) alcoholgebruik van kinderen en (jonge) adolescenten? Lees het in de factsheet ‘Zien Drinken doet drinken?’. Van de factsheet is ook een publiekssamenvatting beschikbaar.

Factsheet: Notitie Derde hands rook

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terechtkomen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook vervuilde objecten te eten of aan te raken.

Voor het maken van deze notitie maakten we gebruik van vier overzichtsstudies waarin de resultaten van meerdere onderzoeken over derdehands rook zijn gebundeld. De kennis uit deze vier overzichtsstudies hebben we aangevuld met afzonderlijke studies die keken naar een specifieker onderwerp.

Download de Notitie

Roken en de hersenontwikkeling van jongeren

De adolescentie is een kritieke periode waarin bepaalde hersengebieden nog volop in ontwikkeling zijn. De volledige ontwikkeling van de hersenen is een proces dat doorloopt tot ongeveer het 25e levensjaar. De afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis bijgekomen over het effect van roken op de hersenen. Als roken van invloed is op de ontwikkeling van de hersenen, dan zou dit kunnen leiden tot structurele veranderingen met mogelijk blijvende gevolgen. Het Trimbos-instituut heeft middels een literatuuronderzoek deze kennis in kaart gebracht.

 

Download de factsheet