Toolkit Rapporten en presentaties Feiten & cijfers

Terug naar toolkits

Presentaties over recente cijfers

(2020) De trend en de cijfers over roken en drinken onder jongeren: een viertal powerpoint presentaties gebaseerd op recent verschenen onderzoek.
NIX18 cijfers alcohol
NIX18 cijfers roken
NIX18 cijfers MBO-HBO
NIX18 cijfers schoolbeleid

 

Notitie Zien roken, doet roken?

Er lijkt vanuit verschillende invalshoeken evidentie te zijn voor de stelling “Zien roken, doet roken”. De stelling wordt allereerst onderbouwd vanuit de Sociale Leertheorie, de cuereactivity- theorie en het concept aandachtbias. Daarnaast is aangetoond dat belangrijke personen uit de omgeving van kinderen en jongeren, zoals ouders en vrienden, een grote rol spelen bij het beginnen met roken, bij het stoppen met roken en bij de mate van nicotineafhankelijkheid. Tot slot hebben verschillende experimentele studies een verband aangetoond tussen het anderen zien roken en rookgedrag. Hoewel voor dit verband meerdere verklaringen mogelijk zijn, suggereert het meeste onderzoek dat dit verband causaal is. We concluderen daarom dat het hoogstwaarschijnlijk is dat als jongeren anderen zien roken, zij hierdoor worden gestimuleerd om zelf ook te gaan roken.

Download de notitie

Rol van alcoholnormen in het vormen van drinkgedrag

Uit het onderzoek ‘De rol van alcoholnormen van ouders en jongeren in het vormen van drinkgedrag‘ van Smit e.a. (2018) blijkt dat juist de verschillen tussen de normen van ouders en hun kinderen het ontwikkelen van een zwaarder patroon van alcoholgebruik over de tijd bepaalden. Het lijkt voor de ontwikkeling van drinkgedrag dus belangrijk om in acht te nemen in hoeverre de normen die ouders zeggen uit te dragen overeenkomen met de normen van hun kinderen. Preventiestrategieën zouden zich dus mede kunnen richten op het communiceren van verschillende manieren waarop restrictieve alcoholnormen helder uitgedragen worden door ouders, door bijvoorbeeld strengere regelstelling, communicatie en hun eigen voorbeeldgedrag.

Lees het artikel

Heeft de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen?

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol lijkt niet te hebben geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit dit verkennend onderzoek. Sinds 1 januari 2014 is de leeftijd waarop alcohol mag worden verkocht aan jongeren verhoogd naar 18 jaar. Ook mogen minderjarigen sinds die datum geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Met deze verhoging van de leeftijdsgrens neemt de overheid jongeren in bescherming tegen de risico’s van alcoholgebruik. Er was echter ook twijfel: zouden minderjarigen door de wetswijziging (als alternatief voor alcohol) niet vaker drugs gaan gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden heeft het Trimbos-instituut afgelopen jaar diverse prevalentieonderzoeken naast elkaar gelegd. Daarnaast zijn zowel experts als jongeren gevraagd naar hun ideeën hierover.

Download rapport in webwinkel trimbos.nl