Informatie brochure Alcoholwet

(2021) Op 1 juli 2021 trad de ‘Alcoholwet’ – de opvolger van de ‘Drank- en Horecawet’ – in werking. Naast een nieuwe naam is ook de wet- en regelgeving op een aantal punten gewijzigd. Fris Valley informeert u met deze brochure over de nieuwe alcoholregelgeving die met ingang van 1 juli 2021 van kracht is geworden.

In de brochure wordt stap voor stap duidelijk uitgelegd wat er allemaal is veranderd.

Kijk voor meer informatie op www.frisvalley.nl of neem contact op met project-leider Bertil Rebel via: bertilrebel@frisvalley.nl