Versterk lokaal het effect van NIX18

(2021) Begin november is voor de tweede keer de landelijke actieweek Zien drinken, doet drinken gehouden. Het doel van de campagne is om ouders ervan bewust te maken dat het beter is geen alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn. Kinderen kopiƫren. Deze boodschap sluit naadloos aan op de boodschap aan ouders vanuit de campagne NIX18. Sterker, de boodschappen versterken elkaar en de informatie en campagne-materialen kunnen ook heel goed aanvullend aan elkaar in de regio worden ingezet.

Hou kinderen alcoholvrij
Onderzoek laat zien dat de kans groot is dat kinderen op te jonge leeftijd zelf gaan drinken als hun ouders regelmatig alcohol drinken waar de kinderen bij zijn en dit ook normaal vinden. Geef daarom het goede voorbeeld en probeer zo min mogelijk in het bijzijn van kinderen alcohol te drinken is de boodschap. Vanuit NIX18 wordt de oproep aan ouders gedaan om kinderen in ieder geval tot 18 jaar geen alcohol te geven. Belangrijk bij deze boodschap is, dat de 18e verjaardag niet gezien moet worden als een ‘drinkgrens’ of een license to drink. Voor de gezondheid en de hersenontwikkeling van jongeren is het beter om het alcoholgebruik nog langer uit te stellen of om helemaal geen alcohol te gaan drinken.

Versterk je geloofwaardigheid als opvoeder door het goede voorbeeld te geven
We zien dat naarmate kinderen ouder worden, hun ouders het lastiger vinden om aan de NIX18-norm te blijven vasthouden en eerder gemaakte afspraken met de kinderen over alcoholgebruik komen ter discussie te staan. Ouders twijfelen soms aan hun eigen geloofwaardigheid als opvoeder, zeker als ze zelf alcohol drinken. Juist om als opvoeder geloofwaardig naar de kinderen te blijven is het geven van het goede voorbeeld essentieel. Je staat als opvoeder sterker in je schoenen om moeilijke regels te handhaven als je voor jezelf de regel hebt om geen alcohol te drinken waar de kinderen bij zijn. In vakjargon: de eigen effectiviteit neemt toe om consistent en committed de NIX18 regel te blijven uitdragen en kinderen te blijven aanspreken op de NIX18-afspraak.

Versterk lokaal de boodschap naar ouders
De informatie en de campagnematerialen van Zien drinken doet drinken blijven ook na de actieweek beschikbaar. In onze eigen toolkit zijn verschillende materialen te vinden die lokaal en regionaal ingezet kunnen worden voor activiteiten naar ouders in het kader van NIX18. Door beide campagnes te combineren kan de boodschap naar ouders versterkt worden. Geef zelf het goede voorbeeld en maak goede afspraken met je kind en andere ouders over NIX18!