Materiaal voor Rotterdamse sportverenigingen

(2018) Tijdens de landelijke NIXzonderID campagneweek heeft Youz in samenwerking met de gemeente Rotterdam materiaal verstrekt richting de sportverenigingen in Rotterdam. Het doel van het materiaal was om bezoekers te stimuleren tot het spontaan tonen van ID.

Het materiaal is ontwikkeld door Objectief en werd door de sportverenigingen positief ontvangen. Alle verenigingen zijn per mail aangeschreven met het verzoek om een datum te kiezen voor het verstrekken van de materialen, waarna het bij de helft van verenigingen persoonlijk overhandigd is. Bij verenigingen waarbij dit niet gelukt is, is het per post verstuurd. Om de aanpak en de tevredenheid te evalueren, zijn de verenigingen na een maand per mail benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen, waaruit opnieuw naar voren kwam dat de persoonlijke benadering en het verstrekken van het materiaal als zeer prettig werd ervaren.

Zie het materialen overzicht