Tilburg: communicatiepakket voor sportverenigingen

(2016) Het Sportbedrijf Tilburg ontwikkelde een communicatiepakket om het werk voor barmedewerkers van sportverengingen makkelijker te maken.

De aanleiding daarvoor was dat zij bezoek hebben gehad van een mystery-shopper. Na constateren van overtredingen moesten de verenigingen een verbeterplan aanleveren. Daartoe werden informatieavonden georganiseerd voor het Sportbedrijf en de GGD Hart voor Brabant. Met als resultaat dat Tilburgse verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van alcoholbeleid. Om dit beleid sterker weg te zetten en ‘gezamenlijkheid’ te laten zien vroegen zij om een ‘Tilburgse NIX18’ campagne. Bekijk de voorbeelden: