Tilburg: communicatiepakket voor sportverenigingen

(2018) Gedragswetenschappers ontwikkelden een aantal interventies op basis van nudging om alcoholgebruik onder minderjarigen op sportclubs terug te dringen. Aanvullend daarop heeft Sportbedrijf Tilburg een lokale campagne voor hun sportclubs ontwikkeld om het werk voor barmedewerkers van sportverengingen makkelijker te maken.

De aanleiding daarvoor was dat zij bezoek kregen van een mystery-shopper. Na constateren van overtredingen moesten de verenigingen een verbeterplan aanleveren. Daartoe werden informatieavonden georganiseerd voor het Sportbedrijf en de GGD Hart voor Brabant. Met als resultaat dat Tilburgse verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van alcoholbeleid. Om dit beleid sterker weg te zetten en ‘gezamenlijkheid’ te laten zien vroegen zij om een ‘Tilburgse NIX18’ campagne. Bekijk de voorbeelden:


Beide interventies zijn onderdeel van de totale alcoholaanpak bij Tilburgse sportverenigingen, zie https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/alcohol/integrale-aanpak/pijler-fysieke-en-sociale-omgeving (onder het kopje Alcoholvrije Sportvereniging).