Tilburg: communicatiepakket voor medewerkers van sportverenigingen

(2016) Het Sportbedrijf Tilburg heeft een communicatiepakket ontwikkeld om het werk voor barmedewerkers van sportverengingen makkelijker te maken. De Tilburgse sportverenigingen hebben dit initiatief zelf genomen. Het afgelopen voorjaar hebben zij bezoek gehad van een mystery-shopper. Na constateren van overtredingen moesten de verenigingen een verbeterplan aanleveren.

Dat was de start van informatieavonden georganiseerd voor het Sportbedrijf en de GGD Hart voor Brabant. Met als resultaat dat Tilburgse verenigingen actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van alcoholbeleid. Om dit beleid sterker weg te zetten en ‘gezamenlijkheid’ te laten zien vroegen zij om een ‘Tilburgse NIX18’ campagne.Bekijk de voorbeelden: