Links

 • www.nix18.nl
  Publiekssite van campagne NIX18
 • www.ikpas.nl/toolkit
  Als u een periode van 30 of 40 dagen zonder alohol wilt organiseren kijk dan in de toolkit van IkPas voor de handleiding en alle ondersteunende materialen. En vil het wachtwoord 'TijdelijkGeenAlcohol'in. Contact: info@ikpas.nl 
 • www.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl
  Informatie over alcohol en alcoholpreventie voor professionals in zorg, beleid en wetenschap
 • www.handhavingdhw.nl
  Site van het Expertisecentrum Handhaving DHW. Voor vragen van medewerkers van gemeenten die zich bezig (gaan) houden met het toezicht en de vergunningverlening op basis van de DHW.
 • www.lokaalmiddelenbeleid.nl    
  Ondersteunt gemeenten om tot een effectief preventiebeleid voor alcohol, tabak en drugs te komen. Wij ondersteunen bij zowel de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering als evaluatie van beleid. Hier kunt u informatie vinden over o.a. de nieuwe DHW en gerelateerde onderwerpen
 • www.horecaloket.nl
  Site van Horeca Stichting Nederland over de Drank- en Horecawet
 • Horeca-stempels
  Stempels te gebruiken door horeca en discotheken. Site van de Stempelfabriek.nl
 • www.vng.nl
  Site van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Met o.a. informatie over modelverordeningen Nieuwe Drank en Horecawet.
 • www.loketgezondleven.nl
  Site van Centrum Gezond Leven (RIVM) met o.a. De Handreiking Gezonde Gemeente, het themadeel Alcohol. Hier treft u alle informatie aan over het ontwikkelen van een integraal gemeentelijk alcoholbeleid.
 • www.alcoholinfo.nl
  Site van het Trimbos-instituut met veel algemene informatie en feiten over alcohol.
 • www.happydrinks.nl
  Alcoholvrije alternatieven met een kick.
 • www.rokeninfo.nl
  Site van het Trimbos-instituut met veel algemene informatie en feiten over tabak.
 • www.trimbos.nl
  De algemene site van het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.
 • www.pratenmetuwkind.nl
  Online cursus voor ouders en opvoeders
 • www.drugsinfo.nl
  Site van het Trimbos-instituut met veel algemene informatie en feiten over drugs