Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy statement

Het Trimbos instituut verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We werken volgens de volgende gedragscodes:
1.Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (leidend principe voor integriteitsbeleid)
2.Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek
3.Beroepscode voor Psychologen

We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Commissie, zodat wij ook voldoen aan de Wet Mensgebonden Onderzoek.

Het Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden betrokken zijn bij het onderzoek en aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Meer informatie: zie trimbos.nl/privacy

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Het Trimbos-instituut gebruikt cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Wilt u hier meer over lezen dan verwijzen wij u naar de verklaring op Trimbos.nl/cookieverklaring