Bijeenkomsten

De jaarlijkse NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag zal dit jaar plaatsvinden op 2 december 2021. Het programma volgt spoedig.


Het programma van vorig jaar vind u hieronder.

 
Studieochtend

De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak is in 2014 verhoogd van 16 naar 18 jaar. Tegelijkertijd werd gestart met de sociale normcampagne NIX18 (niet roken, niet drinken). Na de verhoging van de leeftijdsgrens was er een duidelijke daling in alcohol- en tabaksgebruik van jongeren te zien. Het lijkt er echter op dat deze daling voor zowel alcohol- als tabaksgebruik momenteel aan het stabiliseren is. Dit zien we vooral bij de oudere adolescenten (14 – 17 jaar).

Tijdens de studieochtend verkennen we hoe de sociale omgeving van oudere adolescenten sterker gemobiliseerd kan worden en voorzien van handelingsperspectieven om zo het alcohol- en tabaksgebruik van jongeren weer verder te laten dalen.

 

Inspiratiemiddag

Op de inspiratiemiddag informeren we elkaar over hoe NIX18 landelijk en lokaal gaat en hoe we nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. De campagne wil de strategie updaten, daarover hoort u meer van VWS. Belangrijk onderwerp is ook hoe ten tijde van het Covid-19 virus NIX18 lokaal en landelijk haar doelgroepen weet te bereiken. Wat zijn goede voorbeelden lokaal? Wat is hiervoor landelijk nodig? Ook de plannen voor 2021 en uitgestelde campagne acties komen aan bod. Trimbos licht de highlights uit voor 2021 en welke tips en adviezen u gegeven heeft voor de samenwerking met elkaar en versterking van NIX18 lokaal.

 

Programma

10.30 - 12.30 Studieochtend | >Kijk livestream terug

10.30             Welkom en interactieve opening

10.40             Middelengebruik van jongeren onder de 18 jaar en de middelenspecifieke opvoeding van ouders. Cijfers en trends. Drs. Saskia van Dorsselaer, epidemioloog Trimbos-instituut 

11.05            De invloed van peers en drinkcontext op alcoholgebruik van oudere adolescenten. Dr. Martine Groefsema, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen

Bij elke presentatie is via chat gelegenheid om een vraag te stellen en zal daar kort op worden in gegaan. 

11.30             Toelichting thema’s van de break-out rooms (digitale subgroepen Zoom)

11.35             >Break-out rooms

12.00             Pauze                    

12.10             Ronde tafelgesprek o.l.v. gespreksleider met spreker(s) en preventieprofessionals

                       Reflectie op de tips, ideeën, voorbeelden en vragen n.a.v. de break-out rooms.

12.30             Afsluiting 

 

12.30 – 13.15 Pauze

 

13.15 – 15.15 Inspiratiemiddag | >Kijk livestream terug

13.15             Welkom en interactieve opening

13.25             NIX18 campagne, strategie en plannen in 2021 en doorontwikkeling 2020. Tim Kloppenburg,  campagnecoördinatorNIX18 campagne, ministerie van VWS 

13.45             Vooruitblik en aandachtspunten voor 2021. NIX18 team, Trimbos- instituut                          

13.55             Toelichting onderwerpen break-out rooms (digitale subgroepen Zoom)

14.00             >Break-out rooms

14.30             Pauze                  

14.45             Ronde tafelgesprek o.l.v. gespreksleider met spreker(s) en preventieprofessionals

                       Tips, adviezen en ideeën uitwisseling n.a.v. de break-out rooms. 

15.10             Afronding bijeenkomst 

15.15             Einde