Bijeenkomsten

De jaarlijkse NIX 18 studieochtend en informatiemiddag vond dit jaar plaats in Het huis Utrecht, Boorstraat 107 te Utrecht.


Studieochtend Sport, jongeren, alcohol & roken

In Nederland sporten veel jongeren onder de 18 jaar bij sportverenigingen. Voetbal, hockey, tennis en volleybal zijn favoriete sporten bij jongeren. Hoe is het bij deze verenigingen gesteld met het alcohol- en rookbeleid? Lukt het om jongeren geen alcohol te verstrekken? Zijn er al veel verenigingen met een rookvrij sportterrein? Wie zijn de actoren en welke rol spelen NOC*NSF en de sportbonden? Wat zijn de plannen van het preventieakkoord rondom sport en het terugdringen van alcohol en roken onder jongeren? Op deze ochtend belicht NOC*NSF haar inspanningen op dit terrein. De actuele nalevingscijfers licht Bureau Nuchter toe. Ook komen een aantal verfrissende praktijkvoorbeelden in de spotlights. En vooral nodigt dit programma u uit om in gesprek te gaan met elkaar.


09.00
          Inloop, ontvangst met koffie en thee

09.30          Welkom door dagvoorzitter, Ingrid Schulten (Trimbos-instituut)

09.40          Sportverenigingen en naleving in FrisValley, Bertil Rebel (FrisValley)

09.55          Sportintermezzo

10.10          Sport en de gezonde sportomgeving 
                   Gert-Jan Kraaijeveld (KNKV korfbalbond) en Lieke Vloet (NOC*NSF) 

10.45          Alcoholmarketing en sport,  Annelies Kruize (Breuer&Intraval)

11.00          PAUZE

11.25          Rookvrije sport, Mara van Dooremaal (Hartstichting namens Rookvrije Generatie)

11.35          Nalevingsonderzoek: stand van zaken, Kim Joe Lie (Bureau Nuchter)

11.50          Haarlemse aanpak, Carin Hageman (Gemeente Haarlem) en Danielle Krijger (Sportsupport Haarlem)

12.10          In gesprek: wat kunnen we doen?

12.45          Afsluiting ochtendprogramma

 

12.45          LUNCH (aanmelden via het aanmeldformulier)

 

Informatiemiddag campagne NIX18

Op deze middag hoort u de laatste trends in de cijfers van alcohol en roken onder jongeren en wat deze betekenen voor de NIX18 campagne. Ook zal er vooruitgeblikt worden op de campagneactiviteiten van 2019. Daarnaast krijgt u een voorproefje van de nieuwe Quest voor ouders en passeren diverse methodieken (zoals film en theater) de revue, waarmee u ouders kunt activeren op ouderbijeenkomsten. Tot slot horen we graag van u welke tips en ideeën u heeft voor de campagne in 2019.

 

13.30         Welkom en opening, Ingrid Schulten (Trimbos-instituut)

13.35         De trend in de cijfers, Marlous Tuithof (Trimbos-instituut)

13.50         NIX18 campagne 2018 en 2019, Liesbeth Naaborgh (Trimbos-instituut)

14.10         Ouder en kind intermezzo

14.25         Bereiken van en activeren van ouders.
                   Door Irene Alberti (Jellinek Utrecht), Wilke Heijnen (Trimbos-instituut), Mirjam vd Blij (GGD West-Brabant) en Majorie vd Berg (GGD Hart voor Brabant) *

15.25         Tips en ideeen voor 2019

15.40         Afsluiting met drankje en hapje

* Lees hier meer tips van GGD West-Brabant om zelf een webinar te organiseren of bekijk een voorbeeld webinar