Bijeenkomsten

De jaarlijkse NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag vond dit jaar plaats op 2 december 2021. De livestreams zijn terug te kijken. U vindt de links hieronder.


STUDIEOCHTEND
 U kunt de livestream hier terugkijken.

Van ouder-kind afspraken over NIX18 naar afspraken tussen ouders: Leren van de IJslandse preventie-aanpak

In Nederland lijken ouders naarmate hun kinderen ouder worden, moeite te hebben om vast te houden aan de regel ‘geen alcohol onder de 18 jaar’. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan en ervaren weinig steun van andere ouders. Op IJsland lukt het ouders wel om ook oudere kinderen alcoholvrij te houden. Ouders blijven consistent toezicht houden op het naleven van de regels en voelen zich als groep betrokken in het uitdragen van de norm. Wat doen ze anders op IJsland en kunnen we dat ook in Nederland? Dit zijn de vragen die centraal staan tijdens de studie-ochtend van NIX18.


10.30 – 10.35:   Welkom studieochtend door dagvoorzitter

10.35 – 11.00:  Hoe organiseren ze ouderparticipatie in IJsland?
Jeroen de Greeff (senior adviseur lokaal beleid bij het Trimbos-instituut) gaat in op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel en laat aan de hand van concrete campagnevoorbeelden zien hoe op IJsland de ouder-community is gemobiliseerd om zich met elkaar in te zetten voor een alcoholvrije jeugd.

11.00 – 11.25:  De vertaalslag van IJsland naar Nederland: hoe pakken gemeenten dat aan?
Lian Smeets (adviseur lokaal beleid bij het Trimbos-instituut) deelt hoe de zes Nederlandse pilotemeenten aan de slag zijn gegaan met ouderparticipatie.

11.25 – 11.40:   Pauze

11.40 – 12.15:   Lessen voor NIX18
Rondetafelgesprek met de inleiders en Iryna Batyreva van het Nederlands jeugdinstituut. Aan bod komen vragen als: wat doen deze gemeenten concreet om de ouder betrokkenheid te verhogen en welke lessen kunnen worden getrokken voor de NIX18-campagne?

INSPIRATIEMIDDAG U kunt de livestream hier terugkijken.

Op de inspiratiemiddag informeert VWS u over de nieuwe NIX18 campagne strategie en de plannen voor het komende jaar. Drie interessante lokale c.q. regionale praktijkvoorbeelden worden gedeeld. Initiatiefnemers laten materialen zien en vertellen over hun aanpak. Het Trimbos NIX18-team licht het gebruik toe van de toolkits voor de kwetsbare momenten (denk aan kerst, carnaval en eindexamenfeestjes) in het jaar; EnverderNIX (ouders) en #NIXnodig (jongeren). Er is ruimte voor uitwisseling en we horen graag waar u de aandacht op gaat richten in 2022. Tot slot hoort u de plannen van het Trimbos-team voor komend jaar. Kortom, een middag waardoor u met actuele campagne informatie en hopelijk veel opgedane inspiratie vanuit uw organisatie of gemeente NIX18 in 2022 onder de aandacht kunt brengen.

13.00 – 13.05:   Welkom inspiratiemiddag door dagvoorzitter

13.05 – 13.30:   De NIX18 campagne door Gerwin Bos, campagnemanager NIX18, Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

13.30 – 13.45:  Niet over maar met jeugdketen door Fabian Schurink, Platform Nuchtere Fries, GGD Fryslân

13.45 – 14.00:   Online campagne Goed Gesprek door Marjola Engel, Adviseur Publieke Gezondheid, GGD Zuid-Holland Zuid en Daan Warmerdam, The Pando Network

14.00 – 14.10:   Pauze

14.10 – 14.30:   NIX18 materiaal: Toolkits En verder NIX en #NIXnodig door Wilke Heijnen, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut 

14.30 – 14.40:  Soos van NIX door Mirjam Herder,  gezondheidsbevorderaar, GGD Groningen

14.40 – 14.55:   Plannen 2022 vanuit Trimbos NIX18-team                                        

14.55 – 15.00:   Afsluiting