Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Naar 18 jaar -    

Studieochtend Sport, jongeren, alcohol & roken 15 november 2018

Studieochtend Sport, jongeren, alcohol & roken 15 november 2018

In Nederland sporten veel jongeren onder de 18 jaar bij sportverenigingen. Voetbal, hockey, tennis en volleybal zijn favoriete sporten bij jongeren. Hoe is het bij deze verenigingen gesteld met het alcohol- en rookbeleid? Lukt het om jongeren geen alcohol te verstrekken? Zijn er al veel verenigingen met een rookvrij sportterrein? Wie zijn de actoren en welke rol spelen NOC*NSF en de sportbonden? Wat zijn de plannen van het preventieakkoord rondom sport en het terugdringen van alcohol en roken onder jongeren? Op deze ochtend belicht NOC*NSF haar inspanningen op dit terrein. De actuele nalevingscijfers licht Bureau Nuchter toe. Ook komen een aantal verfrissende praktijkvoorbeelden in de spotlights. En vooral nodigt dit programma u uit om in gesprek te gaan met elkaar.

Programma en aanmelden

Informatiemiddag NIX18 campagne 15 november 2018

Informatiemiddag NIX18 campagne 15 november 2018

Op deze middag hoort u de laatste trends in de cijfers van alcohol en roken onder jongeren en wat deze betekenen voor de NIX18 campagne. Ook zal er vooruitgeblikt worden op de campagneactiviteiten van 2019. Daarnaast krijgt u een voorproefje van de nieuwe Quest voor ouders en passeren diverse methodieken (zoals film en theater) de revue, waarmee u ouders kunt activeren op ouderbijeenkomsten. Tot slot horen we graag van u welke tips en ideeën u heeft voor de campagne in 2019. 

Programma en aanmelden