Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief NIX18voorprofs -    

NIXzonderID kan voorlopig niet doorgaan

In verband met de laatste maatregelen omtrent Covid19, waarbij o.a. alle horeca voor ten minste vier weken hun deuren moeten sluiten, gaat de geplande NIXzonderID actie in november niet door. Helaas kan nog niet voorspeld worden wanneer in 2021 de NIXzonderID actie wel kan plaatsvinden. Alle materialen worden momenteel afgemaakt en komen beschikbaar wanneer de nieuwe planning bekend is. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. De leeftijdschecker blijft ondertussen wel bestelbaar. 

Naar leeftijdschecker van NIX

Het Debat van NIX gaat weer van start!

Ook dit schoolseizoen kan het Debat van NIX op een school uitgevoerd worden. In een vernieuwde opzet na de pilot is het Debat van NIX geschikt voor 3e klassen van vmbo-tl. Het Debatbureau draagt bij aan het project, waardoor het voor docenten en leerlingen extra aantrekkelijk is om dit project te doen. Het Debat van NIX gaat dit seizoen gepaard met een onderzoek onder leerlingen. Wilt u meer weten over het Debat van NIX en de handleiding voor preventieprofessionals of het wervingsmateriaal voor een school ontvangen? Neem dan contact met ons op via: nix18voorprofs@trimbos.nl

Update NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag

De NIX18 studieochtend en inspiratiemiddag gaat op 3 december 2020 online! Met de verscherpte maatregelen bieden we nu online een afwisselend en interactief programma waar iedereen veilig aan kan deelnemen.Tijdens de studieochtend verkennen we hoe de sociale omgeving van oudere adolescenten sterker gemobiliseerd kan worden en voorzien van handelingsperspectieven om zo het alcohol- en tabaksgebruik van jongeren weer verder te laten dalen. Op de inspiratiemiddag informeren we elkaar over hoe NIX18 landelijk en lokaal loopt en gaan we in op de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. U kunt zich opgeven voor het hele programma of een deel van het programma.

Naar programma en aanmelden

Alcoholactieweek Zien drinken, doet drinken

Van 2 t/m 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet drinken met een landelijke Alcoholactieweek. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. De campagne is een initiatief van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN). 

In het hele land wordt er aandacht besteed aan deze campagne door de verschillende reguliere instellingen voor verslavingszorg en de GGD'en. Zij hebben beschikking tot het campagnemateriaal. Wilt u meer weten over deze campagne en/of er alsnog mee aan de slag, neem dan contact op met Marleen via: marleenengelbarts@alcoholalliantie.nl

Naar website